Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Zpět

AdriaSun - Ubytování a dovolená u moře > ZÁJEZDY > Zájezdy do Řecka > Poznávací zájezdy > Antické památky Řecka

Antické památky Řecka s pobytem v Tolu

poznávací zájezd za antickými památkami Řecka

Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat miliony návštěvníků. Spojení prohlídky proslulých míst s koupáním na pobřeží Peloponéského poloostrova. Ubytování v letovisku Tolo, které se pro své pláže a krásně modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.

Program zájezdu

1.den: Odjezd do Itálie v pozdních odpoledních hodinách.
2.den: Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem.
3.den: Vylodění v Igoumenitse a odjezd k prohlídce skalních klášterů v Meteoře. Dříve byli těžko dostupné. Ubytování v okolí.
4.den: Delfy - sídlo Apollóna, Svatá cesta, svatyně a chrám, Posvátný okrsek, slavná Delfská věštírna. Odjezd na poloostrov Peloponés, ubytování Tola. Nespočet antických a středověkých pozůstatků.
5.den: Pobyt u moře, volno.
6.den: Celodenní výlet do Athén, prohlídka města (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo, Athénská agora, chrám Héfaisteion, Attalova stoa, Hadriánova socha, Archeologické muzeum, Hadrianův oblouk. Návrat na ubytování.
7.den: Pobyt u moře. Fakultativní výlety lodní na ostrovy Hydra a Spetses (cca 35 Eur), oslí nebo koňské povozy. Auta jsou zakázána.
8.den: Korint - Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion, Mykény - vykopávky mohutného hradu, opevněný palácový komplex, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, Lví brána. Epidauros, Náfplia - nejelegantnější něsto Řecka, jehož dominantou je Palamídi.
9.den: Individuální volno - pobyt u moře.
10.den: Olympie - archeologický areál a muzeum. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt do Itálie.
11.den: Plavba Středozemním mořem a jízda Itálií.
12.den: Návrat v ranních hodinách do ČR.

Ubytování

7x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.
Jedna noc v hotelu Kalambaca a šest nocí v hotelu Tolu.

Jednolůžkový pokoj je za příplatek 2.250,- Kč.

Stravování

7x snídaně a 6x večeře.

Doprava

autobusová a poté trajekt.

Čtyřlůžková kabina na trajektu tam i zpět za příplatek 1.600,- Kč/os.


Cena zahrnuje:
- dopravu autobusem,
- trajekt do Řecka a zpět,
- 7x ubytování na osobu,
- stravování,
- průvodce.

Cena nezahrnuje:
- vstupné,
- fakultativní služby a vše ostatní, co není zahrnuto v cena zahrnuje

Termín:
11.07. - 22.07.2018         15.990,- Kč
05.09. - 16.09.2018         15.490,- Kč

Organizátor zájezdu: CK Redok.