Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Zpět

AdriaSun - Ubytování a dovolená u moře > CESTOVNÍ INFORMACE > Informace, doprava do Turecka > Historie Turecka

Historie Turecka

Přinášíme Vám pár základních informací z historie Turecka.

Turecká historie

První světová válka v Evropě skončila v roce 1918, v Turecku se ale protáhla o pět let kvůli bojům s Řeckem. Do roku 1923 se formoval charakter nového tureckého státu. Již běhěm války byli Řekové vystěhování do Evropy.Nakonec po politických jednáních byla v roce 1923 vyhlášena Turecká republika. Prezidentem se stal válečný hrdina Mustafa Kemal tzv. Ataturk. Hlavní město přesunul z Istanbulu do města Ankary. Zavedl latinku místo arabského písma. Mustafa zemřel v roce 1938 v Istanbulu. Jeho nástupce dokázal udržet neutrální Turecko během druhé světové války. Turecko přes mnoho peripetií zlstalo republikou a demokratickou zemí do dnes.

Turecko se snaží již několik let získat členství v Evropské unii, ale jeho vstup komplikuje řada faktorů. Jedná se vede od 3.10.2005.

Nejvýznamnější osobnosti v historii Turecka

- Kroisos
- Alexandr Veliký
- Hadrián
- Osman
- Sülejman Nádherný
- Atatürk (otec turků)